Teetimme viikolla 15 kyselyn kotitalousvähennyksestä, johon saatiin 2 597 vastausta.

Vastaajat ovat kotisiivouksesta kiinnostuneita yli 18-vuotiaita henkilöitä ympäri Suomen. Kyselyyn vastanneiden enemmistö muodostuu työssäkäyvistä pieni- ja keskituloisista (vuositulot 10 000 Р49 999 euroa).

 

Kaikista vastaajista noin 70% on käyttänyt kotitalousvähennystä viimeisen 3 vuoden aikana. Kyselyn pienituloisimmissa (alle 20 000 euroa tienaavissa) vastaajissa kotitalousvähennyksen käyttäjiä on noin 40%. Yli 20 000 euroa tienaavien ryhmästä vähennystä oli hyödyntänyt kahdeksan kymmenestä vastaajasta.

Kotitalousvähennyksen korotus ja omavastuuosuuden pienentäminen kannustaisi lähes kaikkia käyttämään enemmän rahaa vähennyskelpoisiin palveluihin.

Jopa 95% vastaajista käyttäisi enemmän rahaa kotitalousvähennyskelpoisiin palveluihin, mikäli vähennysprosentti olisi korkeampi. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta kannattaakin kotitalousvähennyksen korottamista.

Omavastuuosuudella on suurin merkitys alemmissa tuloluokissa. 10 000 Р29 999 euroa tienaavien ryhmästä peräti 88% käyttäisi kotitalousvähennystä mieluummin, jos siinä ei olisi omavastuuosuutta.

Muun muassa Palvelualojen Työnantajat PALTA ry kertoo, että yksityiset palvelut ovat Suomen suurin työllistäjä. Yksityiset palvelut ovat tuoneet Suomeen yli 380 000 työpaikkaa 2000-luvulla. PALTA ry katsoo, että tukemalla palveluntuotantoa voitaisiin löytää ratkaisu työllisyyskysymyksiin.

Noin joka kolmas olisi valmis ostamaan kotitalousvähennyskelpoisia palveluita tietäen, että palvelusta ei välttämättä makseta veroa.

Halusimme selvittää, kuinka kotitalousvähennyksen poistuminen vaikuttaisi kulutustottumuksiin. Noin 70% kaikista vastaajista ei käyttäisi siivouspalvelua enää lainkaan. Vastaukset asettuvat 70-75 prosentin väliin tuloluokasta riippumatta.

Jos kotitalousvähennys poistettaisiin, tuloluokasta riippumatta noin joka kolmas olisi valmis ostamaan palvelua käteisellä tietäen, että palvelusta ei välttämättä makseta veroja.

Yhä useampi ikäihminen asuu kotona Рkotitalousvähennyskelpoiset siivous- ja hoivapalvelut mahdollistavat itsenäisen asumisen.

Tilastokeskus kertoo, että vuonna 2019 yli 90 prosenttia kaikista 75 vuotta täyttäneistä asui kotona.

Jotta kotona asuminen on mahdollista entistä pidempään, täytyy itsenäistä asumista tukevien palvelujen tulla kotiin. Kotona asuvien ikäihmisten määrä on kasvussa ja yhä useampi hyödyntää siivous- ja hoivapalveluja, jotka ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

Kotitalousvähennystä tavataan kritisoida hyvätuloisten työssäkäyvien eduksi. Kyselyyn vastanneista yli 65-vuotiaista kuitenkin peräti 75% on käyttänyt kotitalousvähennystä viimeisen kolmen vuoden aikana. Heistä suurin osa on eläkkeellä.

Tutustu kyselytutkimuksen yhteenvetoon täällä.

Jaa tämä artikkeli!

Uutiset ja vinkit helpompaan arkeen!