Kotisiivousta, kaupassakäyntiapua, pyykkäystä… Itsenäistä asumista tukevat kotipalvelut ovat avuksi silloin, kun toimintakyky heikkenee, eivätkä kodin arkiaskareet hoidu enää entiseen tapaan. Tukipalveluja voi ostaa arvonlisäverottomasti eli hieman edullisemmin.

 

Mitä ovat arvonlisäverottomat tukipalvelut?

Tukipalveluilla täydennetään kunnan järjestämää kotipalvelua ja hoitoa. Ne voivat liittyä asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan, lastenhoitoon tai muihin tavanomaisiin arkitoimiin ja niissä avustamiseen.

Esimerkiksi kotisiivous kuuluu itsenäistä asumista tukeviin tukipalveluihin, joita on mahdollista saada arvonlisäverottomana myös yksityisiltä palveluntuottajilta.

Jotta yksityinen yritys voi tarjota asiakkailleen arvonlisäverottomia tukipalveluita, tulee sen rekisteröityä kunnan sosiaalitoimeen tai tehdä ilmoitus siihen kuntaan, jonka alueella se tarjoaa palveluja. Yritykseltä edellytetään tarkkaa laadunvalvontaa ja sosiaaliviranomainen valvoo toimintaa.

Meillä on viranomaisen myöntämä lupa tuottaa arvonlisäverovapaita tukipalveluja koko toimialueellamme.

Kuka on oikeutettu arvonlisäverottomaan palveluun?

Arvonlisäverottomia tukipalveluja voivat saada sellaiset henkilöt, jotka ovat tuen tarpeessa toimintakyvyn alentuessa, esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi.

Tyypillisiä perusteita tukipalveluille ovat esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ja haasteet liikkumisessa. Tarve voi olla pysyvää tai väliaikaista. Esimerkiksi sairastuessa väliaikaisen avun tarve voi tulla eteen yllättäen, iästä tai muusta elämäntilanteesta riippumatta.

Tukipalveluja tarjoava yritys arvioi, onko asiakas oikeutettu verottomaan palveluun. Asiakkaan oma, perusteltu kokemus toimintakyvyn alenemisesta riittää. Lääkärintodistusta tai muuta virallista lausuntoa ei tarvita. Korkea ikä ei yksin riitä perusteeksi arvonlisäverottomaan palveluun.

Tukipalveluja voivat saada myös sellaiset henkilöt, jotka eivät tarvitse kunnallista kotihoitoa tai kotipalveluja.

Saako arvonlisäverottomasta palvelusta kotitalousvähennyksen?

Jos työ itsessään oikeuttaa kotitalousvähennykseen, saa sen myös arvonlisäverottomasta palvelusta. Kotitalousvähennykseen oikeuttavat tavanomaiset hoito- ja hoivapalvelut sekä kodinhoidon palvelut, joihin myös kotisiivous kuuluu.

Jotta työstä saa kotitalousvähennyksen, täytyy palvelua tuottavan yrityksen kuulua ennakkoperintärekisteriin ja harjoitettava tuloveron alaista toimintaa. Työ tulee lähtökohtaisesti suorittaa palvelun ostajan kotona, mutta kotitalousvähennyksen voi saada myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien kotona tehdystä työstä.

Jos palvelu maksetaan kunnan myöntämällä palvelusetelillä, ostetusta palvelusta ei saa kotitalousvähennystä.

Miksi arvonlisäveroton palvelu ei ole arvonlisäveron verran halvempaa?

Arvonlisäverottomien palvelujen tuottaminen on hieman kalliimpaa niin sanottuihin tavallisiin palveluihin verrattuna. Kun myymme arvonlisäverollista palvelua, voimme tehdä verovähennyksiä esimerkiksi puhdistusaineista ja siivousvälineistä. Kun kyse on arvonlisäverottomasta palvelusta, emme voi tehdä vähennyksiä.

Jaa tämä artikkeli!

Uutiset ja vinkit helpompaan arkeen!