Siistijän palkkaan vaikuttavat tyypillisesti esimerkiksi työnkuva, työsuhteen kesto, työntekijän koulutus ja työkokemus, työajat sekä paikkakunta.

 

Duunitorin tilastojen mukaan siistijän keskimääräinen kuukausipalkka on 2 078 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen kuukausipalkka nousi vuosien 2018 ja 2019 välillä 48 euroa eli 2,4%.

Työehtosopimus määrittelee kiinteistöpalvelualan minimipalkat

Suurin osa siistijöistä työskentelee kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen puitteissa. Uusin työehtosopimus astui voimaan 1.4.2020 ja se on voimassa 28.2.2022 saakka.

Työehtosopimus määrittelee siistijän vähimmäispalkan. Vähimmäispalkkataulukko nykyiselle työehtosopimuskaudelle löytyy täältä.

Uuteen työehtosopimukseen onnistuttiin neuvottelemaan kaksi palkankorotusta, vuosille 2020 ja 2021. Korotus on kooltaan yhteensä 3,3%.

Kiinteistöpalvelualalla maksetaan myös lomarahaa:

“Lomarahana maksetaan 50 % loma-ajan palkasta, puolet maksetaan lomalle lähdettäessä ja toinen puoli lomaltapaluun jälkeisen palkanmaksun yhteydessä.” – PAM, kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Katso avoimet työpaikat

Palkkausjärjestelmä ja palkkaluokat

Kiinteistöpalvelualalla on käytössä palkkausjärjestelmä, jonka mukaan vaativuudeltaan erilaiset työtehtävät on jaettu eri palkkaluokkiin:

“Työntekijän palkka määräytyy kulloisenkin työtehtävän vaativuuden perusteella. Vaativuutta arvioidaan palkkausjärjestelmässä työn edellyttämän osaamisen ja vuorovaikutuksen, vastuun sekä työolosuhteiden perusteella. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan palkkausjärjestelmän mukaista koulutuslisää.“ – PAM, kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Työtehtävien jako palkkaluokkiin tapahtuu pisteytyksen perusteella. Pisteytysperusteet on eritelty tarkasti työehtosopimuksessa (liite 1). Meillä kotisiivouksen työtehtävät sijoittuvat vaativuutensa osalta palkkaluokkiin 1-4.

Työehtosopimus määrittelee kuitenkin vain minimipalkan. Ammattitaitoon, työkokemukseen ja yhden työnantajan palveluksessa vietettyihin vuosiin perustuvat palkanlisät ovat tavallisia kiinteistöpalvelualallakin.

Kilpailukykysopimus on historiaa myös kiinteistöpalvelualalla

Uuden työehtosopimuksen myötä kilpailukykysopimukseen liittyvät työajanpidennykset poistuivat lopullisesti. Ilmaistuntien sijaan työnantajalla on jatkossa mahdollisuus käyttää niin sanottua palaveriaikaa 8 tuntia vuodessa:

Uuden sopimuksen myötä esimerkiksi työpäivän jälkeisistä palavereista ja koulutuksista, tulee saada työajan palkka mahdollisine työaikalisineen sekä sunnuntaikorvauksineen. Tällaisia tunteja saa kertyä maksimissaan 8 tuntia vuodessa ilman lisä- ja ylityön korotusosia.” – PAM, kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Muutoksia kiinteistöpalvelualan palkanmaksuun on tiedossa tulevaisuudessakin, sillä seuraavaa työehtosopimusta silmällä pitäen PAMin tavoitteena on, että palkalliset arkipyhävapaat koskettaisivat jatkossa kaikkia kiinteistöpalvelualan työntekijöitä tasapuolisesti.

Hae meille töihin!

Jaa tämä artikkeli!

Uutiset ja vinkit helpompaan arkeen!