Siivoustyössä noudatetaan kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta, jonka neuvottelee Palvelualojen Ammattiliitto PAM.

 

Kiinteistöpalvelualan työtehtäviä ovat mm. puhdistus- ja siivoustehtävät, kiinteistönhoitotehtävät, tekniset palvelutehtävät, toimitilapalvelutehtävät, viherpalvelutehtävät, ja näihin läheisesti liittyvät tehtävät.

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu alan vähimmäistyöehdoista. Esimerkiksi siivooja ja kiinteistönhoitaja löytää sopimuksesta tiedon, millainen palkka, työaika tai sairausajan palkka hänelle kuuluu maksaa. Ehdot ovat minimiehtoja.” – PAM

Uusin kiinteistöpalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.2.2020 – 28.2.2022.

Löydät työehtosopimuksen kokonaisuudessaan täältä.

Tärkeimpiä muutoksia uuteen työehtosopimukseen

Palkankorotukset

Uuteen työehtosopimukseen onnistuttiin neuvottelemaan kaksi palkankorotusta, vuosille 2020 ja 2021. Korotukset ovat kooltaan yhteensä 3,3%. Myös ilta- ja yövuorolisiin tehtiin pienet korotukset.

Viikonloppuvapaat

Koska kiinteistöpalvelualalla ollaan siirrytty joidenkin tehtävien ja työpaikkojen osalta kohti 24/7 työaikaa, katsottiin tarpeelliseksi määritellä vuosittaisten viikonloppuvapaiden määrä työehtosopimukseen. Kiinteistöpalvelualalla työskentelvillä on jatkossa oikeus viikonloppuvapaaseen 12 kertaa vuodessa.

Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimukseen liittyvät työajanpidennykset poistuivat lopullisesti. Ilmaistuntien sijaan työnantajalla on jatkossa mahdollisuus käyttää niin sanottua palaveriaikaa 8 tuntia vuodessa:

Uuden sopimuksen myötä esimerkiksi työpäivän jälkeisistä palavereista ja koulutuksista, tulee saada työajan palkka mahdollisine työaikalisineen sekä sunnuntaikorvauksineen. Tällaisia tunteja saa kertyä maksimissaan 8 tuntia vuodessa ilman lisä- ja ylityön korotusosia.” – PAM

Kaikki uudet kirjaukset voit lukea täältä.

Hae meille töihin!

Jaa tämä artikkeli!

Uutiset ja vinkit helpompaan arkeen!