Pimeä siistijä (Kusetus Maximus) oli hyvin elinvoimainen laji vielä 1990-luvulle asti.

Kerrotun mukaan nykyisin harvassa olevaa olentoa pesi useissakin kotitalouksissa. Vuonna 1997 Suomeen äkillisenä ympäristönmuutoksena tullut kotitalousvähennys alkoi vähitellen kaventaa Pimeän siistijän elintilaa. 

Kilpailevana lajina tunnettu Laillinen siistijä (Hyvitys Maximus) puolestaan hyötyi käänteestä. Pian tämä selkärangallisiin veronmaksajiin kuuluva laji oli jo siirtynyt dominoimaan ekosysteemiä. Tieteilijöiden mukaan kansantalouden vitsaukseksi tunnistettu Pimeä siistijä tulisikin syrjäyttää turvallisen ja vakuutetun lajitoverinsa tieltä.

Pimeän siistijän populaatiota pitää voimissaan suomalaisten puutteellinen tieto kotitalousvähennyksestä.

Tietämättömyys 40% verohyvityksestä, jonka esimerkiksi tavanomaisista kotitaloustöistä sekä hoito- ja hoivatyöstä saa, vaikuttaa eniten lajin nykyiseen esiintyvyyteen.

Jos loputkin kuluttajat tiedostaisivat nämä kaikille tasapuolisiksi luodut mahdollisuudet, voisi muutos olla käänteentekevä. Laillinen siistijä kun on kotitalousvähennyksen myötä sopeutuvainen monenlaisiin talouksiin.

Radikalisoituneimmat ovat ehdottaneet siirtymistä ennakkoverohyvitykseen, minkä myötä arkea helpottavia palveluita voitaisiin tarjota jo valmiiksi alennettuun hintaan. Käytäntö madaltaisi pienempituloisten kynnystä käyttää puhtain jauhoin tuotettuja kotitalouspalveluita – kaikilla kun ei ole varaa odottaa hyvityksiä nykyiseen malliin.

Kuvassa Hyvitys Maximus luontaisessa työskentely-ympäristössään.

Ammattiyhdistys PAM:in teettämän tutkimuksen mukaan kotitalousvähennystä olisi myös korotettava kotisiivouksen sekä hoiva- ja hoitopalvelujen osalta 60% tienoille, jotta se kitkisi harmaata taloutta tehokkaimmin. Yhdessä ennakkoverohyvityksen kanssa muutos olisi kuolonisku Pimeälle siistijälle.

On myös ehdotettu, että yli 75-vuotiaiden tapauksessa kotitalousvähennystä korotettaisiin entisestään.

Iäkkäimpiä palveluntarvitsijoita tukevassa mallissa sadan euron omavastuu laskettaisiin 20 euroon ja vähennysprosentti nostettaisiin 75:en. Muutoksen myötä pienemmilläkin eläkkeillä olisi mahdollista hankkia arkea tukevia palveluja ilman kiusausta kutsua Pimeää siistijää kylään.

Nyt kun kotitalousvähennys on uhattuna, näyttää Pimeän siistijän tulevaisuus jälleen valoisalta. Kysyttäväksi jääkin, haluammeko Hyvitys Maximuksen siirtyvän jälleen syrjään moisen haitallisen pesijän tieltä?

Ehkä Pimeän siistijän tapauksessa kyseessä on laji, joka tuleekin syöstä sukupuuttoon.

Jaa tämä artikkeli!

Uutiset ja vinkit helpompaan arkeen!