Siivooja, siistij√§, imuristi, steedari, lattiakosmetologi… T√§rke√§ll√§ ammattilaisella on monta nime√§.

  Tai soita 050 1209

  Huomasimme hyvin nopeasti, että työntekijä, joka on tyytyväinen työpaikkaansa, hoitaa työnsä erittäin hyvin.

  Mitä siistijä tekee?

  Siistijän työtehtävät vaihtelevat työkohteiden mukaan. Tavallisesti siistijä kuitenkin huolehtii kohteensa puhtaanapidosta. Kotien ja toimitilojen ylläpito- ja perussiivoukset sisältävät tyypillisesti imurointia, pölyjen pyyhintää, lattian ja muiden pintojen pesua, wc:n, keittiön ja kylpyhuoneen puhdistamista sekä muita hyvinkin arkisia siivoustehtäviä.

  Tavanomaisen siivoustyön lisäksi siistijöiden tehtäviin voivat kuulua mm. allergia-, remontti- ja muuttosiivoukset. Monet siivousalan yritykset tarjoavat myös erilaisia kotiapupalveluja, joiden tarkoituksena on tukea esimerkiksi ikäihmisten arkea.

  Poikkeuksellisissa kohteissa siistijätkin tekevät poikkeuksellista työtä. Esimerkiksi rakennustyömailla ja tehtaissa työskentelevät siistijät vastaavat niin ikään kohteensa puhtaanapidosta, mutta tehtävät ja olosuhteet saattavat olla hyvin erilaisia ns. tyypillisiin siistijän tehtäviin verrattuna.

  Missä siistijät työskentelevät?

  Siistijät työskentelevät esimerkiksi kodeissa, toimistoissa, tehtaissa, ravintoloissa, kaupoissa, hotelleissa, arjen kulkuvälineissä… He pitävät huolta tilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä kaikkialla missä ihmiset liikkuvat ja viettävät aikaa.

  Yksittäisen siistijän työtehtävät määräytyvät yleensä työnantajan palvelutarjonnan perusteella. Erilaiset tilat ja ympäristöt vaativat erilaista osaamista, joten yritykset ovat erikoistuneet tarjoamaan siivouspalveluita esimerkiksi koteihin, toimitiloihin tai työmaille.

  Suurin osa siistijöistä työskentelee palkkatyöntekijöinä siivouspalveluja tarjoavissa yrityksissä. Yhä useampi tarjoaa palveluja myös itsenäisinä yksityisyrittäjinä.

  Siivoustyötä hakiessaan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, etsiikö työtä tarjoava yritys palkattua työntekijää vai oman yrityksen tai laskutuspalvelun kautta työskentelevää alihankkijaa. Yrittäjänä työskennellessä vastuut ja velvollisuudet eroavat paljon palkkatyösuhteen ehdoista.

  Missä siistijäksi opiskellaan?

  Siistijäksi voi opiskella ammattikoulussa. Alasta kiinnostunut voi valita laitoshuoltajan ammattitutkinnon, kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnon tai puhtausalan ammattitutkinnon sen perusteella, minkä tyyppiseen työhön tahtoo urallaan erikoistua. Ammattitutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa siivousteknikon tai siivoustyönohjaajan erikoisammattiopintoihin.

  Perinteisen ammattikouluopiskelun lisäksi siivousalalle voi kouluttautua aikuiskoulutuksen, näyttötutkinnon tai oppisopimuskoulutuksen kautta. Myös monet työnantajat tarjoavat työntekijöilleen erilaisia koulutuksia, mutta ne eivät sellaisenaan vastaa virallista ammattitutkintoa.

  Koulutus ja oman osaamisen kehittäminen ovat tärkeä osa siistijän työtä. Erikoisosaaminen avaa mahdollisuuksia uusiin työtehtäviin ja lisäkoulutus tuo uutta näkökulmaa tuttuihinkin tehtäviin. Siivousala kehittyy jatkuvasti ja uudet tekniikat ja innovaatiot tekevät työskentelystä entistä helpompaa, terveellisempää ja turvallisempaa. Koulutus ja osaaminen vaikuttavat myös palkkaan.

  Paljonko siistijät tienaavat?

  Siistijöiden palkka ja muut työehdot noudattavat palvelualojen ammattiliitto PAMin neuvottelemaa kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Työehtosopimus määrittelee vain minimipalkan, eli yritykset voivat halutessaan maksaa siistijöille korkeampaakin palkkaa.

  Palkka määräytyy tehtävän vaatiman osaamisen, vuorovaikutuksen, vastuun ja olosuhteiden sekä koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Vaativuus arvioidaan yhdessä työnantajan ja työpaikan luottamusmiehen kanssa. Työehtosopimuksen palkkataulukossa mainitut pisteet liittyvät tähän vaativuusarvioon Рmitä vaativampaa työ on, sitä korkeammalle nousevat pisteet ja tehtävästä maksettava minimipalkka.

  Perustutkinnon suorittanut saa palkkaansa 2%, ammattitutkinnon suorittanut 3% ja erikoisammattitutkinnon suorittanut 5% koulutuslisän.

  1.4.2021 asti voimassa olevan työehtosopimuksen perusteella siistijän tuntipalkka voi vaihdella 10,88 ja 15,48 euron välillä. Kokoaikaisen työntekijän minimipalkka voi siis olla 1752 Р2492 euroa.

  Oikotien palkkavertailun mukaan keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle siistijä on 1900 euroa kuukaudessa. Palkkavertailu perustuu työntekijöiden nimettömänä antamiin palkkatietoihin.