Vuonna 2011 perustetussa Koti Puhtaaksi Oy:ssä työskentelee viisi Tynin siskosta – Saana, Soili, Saila, Silja ja Selina. Muita työntekijöitä on noin 170.

Suomi tulee onnellisemmaksi paikaksi asua Tampereella, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Turussa. Yksi puhdas koti kerrallaan!

Miksi perustaa Suomen paras työpaikka? – Miksi ei!

Toimitusjohtaja Saana Tynillä on kysymykseen toinenkin suora vastaus: – Työntekijöiden arvostaminen ja tyytyväisyys on meidän prioriteetti numero yksi. Tyytyväiset työntekijät tekevät hyvää työtä ja se näkyy heti asiakastyytyväisyydessä.

Koti Puhtaaksi Oy:ssä on huomattu kokemuksen kautta, että työntekijöihin priorisoiminen näkyy yrityksen kaikissa toiminnoissa.

Kun arjen perustoiminnot ovat kunnossa ja työntekijät kokevat itsensä ja tehtävänsä merkityksellisiksi, hoitavat he työnsä sitoutuneesti ja tunnollisesti. Työn tehokkuus ja laatu nousevat samalla kun sairaspoissaolot ja onnettomuudet vähenevät. Etenkin siivousalalla myös työntekijöiden suuri vaihtuvuus on haaste, johon kannattaa hakea ratkaisua työolosuhteista.

Yhä useammin törmätään tilanteeseen, jossa vastuullinen asiakas tekee ostopäätöksensä sen perusteella, että palvelua tarjoavan yrityksen maine työnantajana on kunnossa. Valveutuneen kuluttajan näkökulmasta yrityksen vastuu kattaa ympäristön ja yhteiskunnallisten velvoitteiden lisäksi yhä laajemmin myös työntekijöiden hyvinvoinnin.

Suomen paras työpaikka rakennettiin tyytyväisyyttä mittaamalla. Positiivista kehitystä ruokitaan vastaisuudessakin samalla reseptillä.

Ei riitä, että työntekijät ovat motivoituneita ja tiimihenki korkealla. Kehitys muodostuu Koti Puhtaaksi Oy:ssäkin toimivista prosesseista ja jatkuvasta mittaamisesta.

– Mittaamme tyytyväisyyttä jatkuvasti ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta, kaikki yhdessä. Meillä on toimivia rutiineja, joiden myötä jokaisen työntekijän on helppo antaa kehitysehdotuksia. Tärkein näistä rutiineista on kuukausipalaverit, joissa kokoonnumme paikkakuntakohtaisesti yhteen ja käymme läpi tärkeitä asioita – hauskanpitoa unohtamatta, Saana kertoo.

Kuukausittainen prosessi etenee neljässä vaiheessa: Kysy, ideoi, toteuta ja palaa kohtaan yksi.

Käytännössä joka kuukausi käsittelyyn nostetaan ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita, joihin työntekijät saavat yhdessä ideoida ja ehdottaa ratkaisuja tai toimintamalleja.

Samalla henkilöstö voi nostaa esiin kehityskohteita ja toiveita koskien myös muita arjen toimintoja. Kehitystyö alkaa heti ja nopeasti toteutettavat muutostoiveet laitetaan käytäntöön saman tien. Työntekijöiden mielipiteillä ja ehdotuksilla täytyy olla näkyviä, konkreettisia vaikutuksia, jos niitä mielii saada jatkossakin.

Vinkki: Anna työntekijöiden päättää. Tarjoa perusraamit ja työkalut päätöksentekoon, mutta anna työntekijöiden ideoida ja tehdä ratkaisuja yhdessä.

Eräänä keväänä Saana oli kaikille yrittäjille tutun kesälomakysymyksen edessä – kuinka toteuttaa kaikkien työntekijöiden toiveet niin, että jokainen on tyytyväinen. Perinteisen prosessin sijaan pallo heitettiin työntekijöille – he saivat sopia yhdessä milloin kukin lomailee. Hetkeä myöhemmin kesälomat oli jaettu ja työntekijät olivat tyytyväisiä, vaikka kaikkien toiveet eivät toteutuneetkaan aivan alkuperäisessä muodossaan.

Suomen paras työpaikka pesee tekkifirmat ja pyyhkii konsulteilla lattiaa työhyvinvoinnissa.

Sinnikäs työ on noteerattu laajalti ja Koti Puhtaaksi Oy on palkittu mm. Suomen parhaana työpaikkana (GPTW 2019), Euroopan 6. parhaana työpaikkana (GPTW 2019) ja Pirkanmaan vuoden työnantajana (2019). Toimitusjohtaja Saana Tyni on mm. Pirkanmaan vuoden nuori yrittäjä (2019).

Great Place to Work® -sertifiointi on kansainvälisesti arvostettu tunnustus siitä, että työntekijät kokevat organisaation hyvänä työpaikkana. Sertifiointi on työntekijöiden organisaatiolle antama tunnustus hyvän työpaikan rakentamisesta jokapäiväisessä arjessa.

Great Place To Work julkaisee vuosittain listan Suomen parhaista työpaikoista ja tänä vuonna Koti Puhtaaksi ylsi listan ensimmäiselle sijalle. Aiemmin Suomen parhaan työpaikan tittelin voittajia ovat olleet it-firmoja, lääkefirmoja ja konsulttitaloja. On huomiota herättävää, että nyt perinteisen alan yritys vei voiton.

Viihtyisän ja vastuullisen työpaikan rakentamisen lisäksi myös siistijöiden ammattiylpeyden ja alan arvostuksen kohottaminen ovat olleet Saanan suurimpia tavoitteita koko Koti Puhtaaksi Oy:n historian ajan.

– Olen halunnut yrittäjäurani alusta saakka nostaa siivousalan arvostusta ja ravistella perinteisiä rakenteita. Ala todella kaipasi sitä! Kun ennen siistijä häpeillen kertoi ammattinsa, tänä päivänä ylpeydentunne ammatistaan on meillä arkipäivää.

Vuonna 2018 kotisiivouskäyntejä tehtiin 19 000. Tänä vuonna koti tulee puhtaaksi 38 000 kertaa.

Koti Puhtaaksi Oy:n henkilöstö on vuodessa kasvanut yli sadalla uudella työntekijällä ja uusia rekrytointeja tehdään koko ajan. Samaan aikaan on perustettu keskitetty asiakaspalvelu ja asiakashallinta sekä avattu uusi toimipiste. Viime vuoden liikevaihto 1,4 miljoonaa euroa näyttää yli kaksinkertaistuvan tänä vuonna.

Työntekijöitä on prosessin edetessä tiedotettu avoimesti ja koko henkilöstö on päässyt konkreettisesti osallistumaan kehitystyöhön. Myös siistijöiden arjen sujuvuus muutosten keskellä on pyritty turvaamaan. Ja ennen kaikkea – työntekijöiden toiveet ja ideat on huomioitu kaikessa päätöksenteossa.

Työhyvinvointi on muodostanut tukevan pohjan myös kasvulle. Hyvinvoiva ja tiivis työyhteisö selviää voimakkaistakin muutoksista pienin vahingoin.

– Vaikeuksitta ei olla selvitty, mutta joustavuus muuttuvien työtehtävien keskellä on ollut kultaakin arvokkaampaa meidän tapauksessamme, kehityspäällikkö Henri Haho kommentoi.

Jaa tämä artikkeli!

Uutiset ja vinkit helpompaan arkeen!